تبلیغات
لذت فهمیدن

لذت فهمیدن
علوم تجربی شیرین ترین درس دنیا 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
لطفا نظر خود را درباره این وبلاگ بنویسید؟


 
مدارك یا مستندات فیزیكی درمورد یوفوها

بجز مشاهدات معمولی ، مدارك فیزیكی از بسیاری حالت های مطالعه شده یوفو وجود دارد كه این مدارك توسط ارتش ها و آژانسهای علمی - نظامی كشورهای گوناگون تهیه و گردآوری شده است . مدارك فیزیكی شامل اطلاعات و مداركی است كه از روش های غیر مستقیم و به روش های سنجش از راه دور تهیه شده اند مانند : استفاده از رادار و...
بیشتر مدارك به دست آمده حاصل تاثیر متقابل ( یوفو / UFO ) بر محیط اطرافش می باشد.
عده ای از یوفوشناسان برخی از این مدارك را فریب دادن های یوفو انگاشته اند و عده دیگر از یوفو شناسان آن ها را پدیده های حاصل دست انسان دانسته اند . درضمن به پاره ای از رخداد ها برچسب (( ناشناخته )) یا (( غیرقابل قبول توضیح )) می زنند كه تجزیه و تحلیل چنین حالت هایی نتایج مبهم و قطعی را دربرخواهد داشت.
لیستی از مدارك متعدد فیزیكی توسط كشورها و اشخاص خاص تهیه شده است كه برخی ازآنها در ذیل آمده است :
1- ردیابی بازخورد امواج راداری از پایگاه های متعدد كه تاكنون بهترین روش آگاهی از فعالیت های نظامی و كنترل های عملیا تی میباشد و بطور همزمان با رصد های چشمی صورت می گیرد . یكی از تازه ترین نمونه ها شناسایی و رصد پرواز آهسته و خاموش یك "شیء سیاه و سه گوش" بر فراز كشور بلژیك درسال 1989 و1990 می باشد كه مسیر این پرنده توسط رادارهای متعدد ((نا تو)) و جت های ارتش بلژیك ردیابی شدند و عكس ها و اسناد آ ن موجود است . و مورد مشهور دیگراز این نوع درسال 1986 توسط نیروی هوایی آ مریكا ( F.A.A) مورد ردیابی وشناسایی قرار گرفت .
2- مدارك فیزیكی دیگر شامل ؛ عكسها ، فیلم های ساكن ( اسلاید ) ها و فیلم های متحرك ویدیویی است كه تعدادی از آ نها درطیف نور مادون قرمز( I.R) تهیه شده اند .
3- تغییرات شدت میدان جاذبه (G) و آ شفتگی های امواج مغناطیسی هنگام ظهور این اشیاء ناشناخته ( یوفوها ) ثبت شده است .
4- مدارك فیزیكی دیگر مربوط به گمانه زنی های اثرات ظهور( یوفو) می باشد مانند ؛ سوختن یا خشك شدن زمین و شكستن شاخ و برگ های درختان بدون علت ظاهری ، ظهور میدان ها و آثار مغناطیسی خلا ف قاعده در اشیاء "به ویژه در فلزات و آلات و ادوات الكترومغناطیس و نیز ذوب شدن و تغییر شكل فلزات نیز ثبت شده است .
5- آثار فیزیولوژیك ظهور( یوفو) بر مردم و جانوران نیز گزارش شده است ما نند:فلج شدن اعضاء یا سكته موقت ، سوختگی پوست ، ظهور جوشهایی بر روی پوست ، سوختگی قرنیه چشم ، كه نشانه های تابیدن تابشهای فاسد كننده بافت های زنده می باشد .
نمونه های این موارد عبارتند از : حادثه فالكون لیك (Falconlake) درسال1967 وحادثه كش- لاندروم (Cash - Landrum) درسال 1980 وحادثه (ونزوئلا) درسال 1886 كه این حوادث توسط مجله های علمی آمریكا گزارش شده اند و بعلاوه در آن ها انبوهی از رصدهای یوفو و مرگ و جراحت های حاصل از تاثیرات محیطی آن نیز آمده است.
حالت های تاثیرگذاری فیزیولوژیك (یوفو) در نشریه (( ادبیات و هنر U.F.O)) ، توسط (جؤف دیتمن /Geof DIttman) گردآوری و گزارش شده است .
6- از دیگر پدیده های احساس (یوفو) صدا دادن گله ها و رمه های گوسفندان و سایرحیوانات میباشد كه این چنین حالت ها را توسط تكنیك ها و فنآوری های جدید می توان تجزیه وتحلیل كرد .
7- آ ثار بیولوژیك (یوفو) برروی گیاهان به صورتهای افزایش و یا كاهش رشد آن ها و دیر یا زود جوانه زدنشان آشكار میگردد .
8- آثار الكترومغناطیسی یوفو( EM) عبارتند: از حركت بازداشتن ماشین ها ، تداخل امواج رادیوتلویزیونی و اختلال و انحراف در جهت یابی های مغناطیسی پدافندی و هواپیمایی و ناوبری و ارتباطات ، تركیدگی و آ سیب دیدن موتورها میباشد . لیستی دربیش از 30 مورد از نوع بالا توسط (ریجارد. ا ف . هاینس/ Richard F .Haines) دانشمند ( ناسا/ NASA) گردآوری شده است .
معروفترین حالت های ثبت شده نظامی از نوع بالا درپرونده های اسنادی (سیا/ CIA) بر روی (( تهران )) درسال 1976 می باشد كه در اثر آن ارتباطات متعدد رادیویی و سیستم های مخابراتی هواپیماهای جنگنده های (F-4) ازبین رفت كه حادثه در اثر آتش گشودن هواپیما های جنگنده برروی ( یوفو) بوده است .
9- تابشهای از راه دور برروی كشورهایی كه دارای تاسیسات هسته ای میباشند ردیابی و دراسناد ( سیا /CIA) و( اف . بی . آ / F.B.I) در این باره گوشزد هایی شده است .
و نیز از آزمایشگاه ملی ( لوس آ لاموس/LOS ALAMOS) و آزمایشگاه ملی (اوآكریدگ /Oakridge) درسال 1950 این تابش های تجسسی ( یوفو) ها را گزارش كرده اند واین گزارشها در( كتاب آبی / BLUEBOOK) ثبت شده است . درحادثه آزمایشگاه( اوآكریدگ/ Oakridge) مذكور، رادارها با اشیا ء پرنده درگیرشدند .
10- مدارك محكم و واقعی دیگر اینكه ، درسال 1957 در(یوبا توبای ) برزیل قطعات مغناطیسی حا صل ازتاثیرات (یوفو) بدست آمد كه توسط دولت برزیل در آزمایشگاه ها آ نالیز شد . همچنین درحادثه سال 1964 ( اسكورو/ لونی زا مورا- SCORRO/ LONNIEZAMORA)آثارفلزی برجای مانده از تاثیرات (یوفو) توسط ( ناسا /NASA) آنالیز( تجزیه ) شد .
11- تابش های امواج الكترومغناطیس (یوفو) همچون امواج میكروویو( امواج ریز) به خوبی شناسایی شده اند . مثلا" درسال 1957 و درمراقبت های پروازی هواپیمایی ( RB-47) این امواج به كمك دستگاهها توسط دانشمندا ن مشاهده شده است .
یكی از دانشمندان بنام (جیمزهاردر/ JAMESHARDER) علت پیدایش این میدان های قوی را (( اثر فاراده )) میداند .
بررسی و مقایسه مدارك علمی فیزیكی درسال 1998 توسط موسسه ی ( استوروسك یوفو پانل /STURROCK UFO PANEL) انجام شده است .

* نكته مهم !

كوشش هایی میشود كه گزارش ها و آنالیزها و شواهد دیداری و مدارك فیزیكی مربوط به (یوفوها ) به گونه های دیگری جلوه داده شود .
مثلا: ( جیمزكمپل /James McCampell) دركتابش بنام ( بی قاعدگی اشیاء پرنده /Unconventional Flyingobjects) و مهندس موشكی نظامی بنام (هرمن اوبرت /Herman Obert) ،نظریاتی مبنی براین دارند كه چگونه (یوفو) بدون اینكه غرش صوتی ایجاد كند یا به ا صطلاح شكسته شدن دیوار صوتی شنیده شود, می تواند با سرعتی بسیار بالا تراز صوت پروازكند؟
در پاسخ به پرسش بالا، ( لیك میرابو/ Leiek Mirabo) پرفسورمهندسی فیزیك معتقد است كه احتمالا" ؛ هوای جلوی سفینه فضایی ( یوفو) بصورت پلاسمای ماده "حالت چهارم ماده " در میآید و حا مل امواج "ریزصوتی" میشود كه خارج از دامنه شنوایی ما است.

* توضیحات آ ماری :

از آمار گردآوری شده توسط نیروی هوایی آمریكا و مطالعه بر روی آن ها در می یابیم كه نسبت (( رصدهای با تشخیص صحیح )) به (( رصد های با تشخیص غلط )) كه ناشی ازفریب و یا حالت های روحی روانی غیر عادی است برتری قوی دارد درضمن (( درصدی از حالت های رصدی وجود دارد كه توضیح قابل قبولی برای آ نها وجود ندارد )) .
از مطالعات دانشمندان مؤسسه( باتل مموریال / Memorial Battel) چنین دریافت می شود از3200 رصد انجام شده ( نیروی هوایی آ مریكا / U.S.A.F) كه درسال 1954 صورت گرفته است 22 درصد آن ها ناشناخته و دربهترین حالت در حدود 30 درصد نیزحل نشده باقی مانده است .
مطالعات علمی دولت فرانسه درموضوع ( یوفو) بنام ( ژپن - سپرا /GEPAN - SEPRA) ازسال 1976 تا 2004 لیستی را از 5800 حالت ارائه میدهد كه در حدود 14 درصد آن غیرقابل توضیح است .
منبع : اشیاء ناشناس پرنده.( مترجم : عزیزالله سمیعی )

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت برقراری ارتباط بهتر و صمیمی تر با دانش آموزان می باشد شما می توانید نظرات و مطالب خود را به آدرس rezabehtarin@yahoo.com ارسال کنید

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :